Návrat na hlavní stranu

1999 - výročí založení obce - 600 let [ Historie (archivní dokument) ]

3. červenec 1999 se stal významným dnem pro naši obec.

V rámci oslav 600. výročí založení obce uspořádala TJ Sokol I. ročník fotbalového turnaje starých gard "O pohár starostky obce", na sále OB vystoupila Borovanka a lidový vypravěč.

Oslavy 600.výročí založení obce vyvrcholily vysvěcením obecních symbolů v kostele sv. Petra a Pavla.
Poté následovalo slavnostní setkání představitelů obce, zástupců spolků a organizací, starostů okolních obcí v prostorách zámku.

Téhož dne proběhlo setkání "padesátníků" a pouťová zábava v prostorách zámku.

Při příležitosti 600. výročí založení obce byla vydána publikace o historii obce, vlaječky, samolepky a další propagační materiály.

V tomto roce byla provedena oprava kostelních hodin, na kterou přispěli občané formou veřejné sbírky.
Po několika desítkách let byly kostelní hodiny opět zprovozněny.

V závěru roku se obec Bartošovice stala členem sdružení obcí - Region Poodří.

Byla zpracována strategie rozvoje obcí se zaměřením na cestovní ruch a turistiku.

18.12.1999 se konal v místním kostele vánoční koncert dětského pěveckého souboru Ondrášek z Nového Jičína.

V roce 2000 byla zahájena III. etapa plynofikace, čímž byla ukončena plynofikace celé obce.
Bylo vybudováno dílo v hodnotě téměř 18 mil. Kč.
Zplynofikována je i většina obecních objektů a bytů.
Na jaře byla zahájena rekonstrukce zámeckého parku. Stromy přestárlé a poškozené byly vykáceny, místo nich byla provedena náhradní výsadba 100 kusů stromů a 2300 keřů.
Terénní úpravy a založení trávníků bude průběžně pokračovat.
V zámku byla provedena oprava balkónu s položením dlažby. Na podzim byla zahájena poslední etapa regulace Bartošovického potoka pod hrází na horním konci obce.
V tomto roce byl připraven projekt kulturních a sportovních akcí pod názvem: "Vraťme obci společný kulturní život a tradice, bavme se sami."
Cílem projektu bylo organizačně propojit činnost současných aktivních spolků v obou částech obce a vytvořit z nich tým, který se bude podílet na organizaci akcí v obci.

Vstup do Nového roku 2000 byl zahájen Silvestrovskou zábavou v Hukovicích a následovala plesová sezóna.

Jarní měsíce byly věnovány akcím zaměřeným na ochranu přírody, na úklid obce. 30. duben - v dopoledních hodinách II. ročník "Bartošovických okruhů" v délce 5, 10, 15 km.
Trasy jsou určeny pro všechny věkové kategorie a jsou vedeny po okolí obou částí obce.
Ve večerních hodinách byl uspořádán v areálu ve středu obce I. ročník "Sletu čarodějnic" a stavění máje.

Akce s nebývalým úspěchem a účastí. 24.června se konaly "Hry bez venkovských hranic", účastní se obce Regionu Poodří - Bílov, Kujavy, Pustějov, Hukovice a Bartošovice. Soutěžilo se v netradičních disciplínách - hod řepou, válení sudů, lovení kaprů, dojení, stavění stohu slámy a hod syrovými vejci.
I přes nepřízeň počasí velice zdařilá akce.
1.7. tradiční setkání "Padesátníků" s pouťovou zábavou v zámku.
5.7. II. ročník v kopané starých gard "O pohár starostky obce".
Ve dnech 20. - 22. 10. proběhla výstava ovoce a zeleniny, spojené se soutěží o "Jablko vesnice".
Vystavovalo se ovoce, zelenina a ostatní výpěstky a produkty našich občanů. Ženy z obou částí obce napekly tradiční koláče (pecáky).

28. 10. proběhl Den otevřených dveří ve Stanici pro záchranu živočichů s otevřením nových prostor.

Rovněž v těchto dnech probíhal tradiční výlov rybníka. Byly připraveny rybí speciality a občerstvení přímo u rybníka nebo v reprezentativních prostorách zámku.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bartosovice.cz

Typ záznamu: Historie (archivní dokument)
AKTUALIZACE: Iva Jeřábková (Informační centrum) org. 56, 15.11.2006 v 12:11 hodin

Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm